MV GŘ Hasičského záchranného sboru - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí 2025

Roman Bielak
Roman Bielak 27.6.2024, 11:59
Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky zveřejnilo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2025.

JSDH_V2A_2025 – Pořízení nového dopravního automobilu


Podporované aktivity


Pořízení nového dopravního automobilu


Oprávnění žadatelé


Obec zřizující jednotku SDH obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a není vybavena automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU dne 1. ledna 2009 nebo později.


Přípustné místo realizace


Celá ČR


Míra dotace


70 %, max. 0,6 mil. Kč


Datum vyhlášení výzvy


21. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 24. 6. 2024 do 24. 7. 2024
JSDH_V2B_2025 – Pořízení požárního přívěsu pro hašení


Podporované aktivity


Pořízení požárního přívěsu pro hašení


Oprávnění žadatelé


Obec zřizující jednotku SDH obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a není vybavena přívěsem pro hašení, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU dne 1. ledna 2009 nebo později. Další podmínkou je vybavení zřizovatele jednotky SDH obce vozidlem s tažným zařízením vhodným pro tažení přívěsu pro hašení.


Přípustné místo realizace


Celá ČR


Míra dotace


70 %, max. 0,45 mil. Kč


Datum vyhlášení výzvy


21. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 24. 6. 2024 do 24. 7. 2024
JSDH_V3_2025 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice


Podporované aktivity


Pořízení požárního přívěsu pro hašení


Oprávnění žadatelé


Obec zřizující jednotku SDH obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, a splňuje podmínky dle čl. 3 Výzvy.


Přípustné místo realizace


Celá ČR


Míra dotace


50 %, min. 1,5 mil. Kč, max. 6 mil. Kč


Datum vyhlášení výzvy


21. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 24. 6. 2024 do 24. 7. 2024
Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx