OP TAK - Vysokorychlostní internet - výzva I

Roman Bielak
Roman Bielak 11.6.2024, 14:37
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako řídící orgán Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 vyhlásilo výzvu Vysokorychlostní internet - výzva I.

Vysokorychlostní internet – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu

4.000.000.000,- Kč


Podporované aktivity


Aktivity I.

  • Budování nových optických přípojných sítí do obcí;
  • Modernizace stávajících přípojných sítí do obcí, aby dosáhly požadovaných parametrů optických přípojných sítí;
  • Zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných optických přípojných sítí, a to včetně budování, modernizace či zpřístupnění předávacích bodů (PB).


Aktivity II.

  • Budování nových přístupových sítí s parametry VHCN a poskytující níže uvedené cílové rychlosti;
  • Modernizace stávající infrastruktury přístupových sítí, aby dosáhla parametrů VHCN a poskytovala níže uvedené cílové rychlosti.


Minimální požadavky na VHCN:

  • kategorie A (bílá na úrovni 30 Mb/s) – min. cílová rychlost 150 / 50 Mb/s
  • kategorie B (bílá na úrovni 100 Mb/s) – min. cílová rychlost 1 Gb/s / 200 Mb/s
  • kategorie C (šedá na úrovní 100 – 300Mb/s) – není podporováno


Příjemci podpory


  • MSP a velké podniky
  • OSS, příspěvkové organizace

Výzva je určena pouze podnikům v elektronických komunikacích, kteří oznámili Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) podnikání podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb.


Přípustné místo realizace


Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha


Druh výzvy


Kolová


Model hodnocení


Jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


Méně rozvinuté regiony min. 1 mil. Kč a max. 268 mil. Kč

Přechodové regiony min. 1,25 mil. Kč a max. 325 mil. Kč


Míra dotace


Méně rozvinuté regiony 85 %

Přechodové regiony 70 %


Datum vyhlášení výzvy


10. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 1. 8. 2024 do 31. 10. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 6. 2029


Zdroj: www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/vysokorychlostni-internet-optak/vysokorychlostni-internet-vyzva-i/