Výstavba kanalizace Těrlicko-Hradiště

Ivona Peštálová
Obec Těrlicko Národní program Životního prostředí 2021 234. 500. 000,-Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo vybudování nové splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií v místní části Hradiště v obci Těrlicko a napojení přilehlých nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu.