TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Energetické úspory Domu zvláštního určení, Podivín

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti budovy Domu zvláštního určení – zateplení objektu (obvodových stěn a stropu), výměna otvorových výplní a osazení okenních výplní venkovními žaluziemi s ručním elektronickým ovládáním.

Radek Hlaváček

Město Podivín

Operační program Životní prostředí