TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova místních komunikací včetně prostranství v obci Mladý Smolivec u budovy Obecního úřadu a budovy zdravotního střediska.

Roman Bielak

Obec Mladý Smolivec