TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení Azylového domu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybavení Azylového domu na adrese Mladá Boleslav, ul. Nádražní č. p. 43.

Roman Bielak

R – Mosty, z. s.

Integrovaný regionální operační program