TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Obnova a údržba zeleně ve městě Olešnice II.

Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byla revitalizace sídelní zeleně na osmi lokalitách ve městě Olešnice – jmenovitě se bude jednat o zdravotní zásahy u stávajících porostů, novou výsadbu a následnou péči o novou výsadbu po dobu 3 let.

Radek Hlaváček

Město Olešnice

Operační program Životní prostředí