TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Pořízení 3D technologií a SW pro společnost CHEMINVEST s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií a SW pro společnost zadavatele – konkrétně se jedná o upgrade stávajícího ERP systému Helios, 3D skener vč. SW, 3D tisk, upgrade stávajícího SW CAD, cloud a další IT vybavení.

Radek Hlaváček

CHEMINVEST s.r.o.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Technologie