TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana, výsadba doplňkové zeleně vč. rozvojové péče o zeleň na 3 roky.

Radek Hlaváček

Město Olešnice

Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko