TENDERA - veřejné zakázky bez obav

S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – kabelové vedení

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování podzemního kabelového vedení VN 22 kV pro připravovanou větrnou elektrárnu (VE) Žipotín.

Radek Hlaváček

S&M Develop s. r. o.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energií