Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 3.627.900,- Kč bez DPH

Pořízení technologických zařízení a přístrojů

2022
ALUCAST, s.r.o.
OP PIK INOVACE

Dodávka nových výrobních technologií.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 10.020.713,- Kč bez DPH a 11.340.136,- Kč bez DPH

Zateplení administrativního objektu a Pořízení fotovoltaické elektrárny

2022
PEJSKAR & spol., spol. s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Jednalo se o dvě samostatné zakázky jejichž předmětem bylo zateplení administrativního objektu společnosti PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. a pořízení fotovoltaické elektrárny.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2022
Oblastní charita Polička
IROP

Předmětem těchto veřejných zakázek byly dodávky nových, nepoužitých a plně funkčních osobních automobilů.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2022
Holoubek trade s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nových a nepoužitých technologií a zařízení.

Anna Divišová
Anna Divišová
Předpokládaná hodnota 20.331.648,- Kč bez DPH

Pořízení vstřikolisů

2022
Plastkon product s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové a funkční technologie.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 13.406.536 Kč bez DPH

Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol - service a.s.

2022
Aerosol - service a.s.
OP PIK POTENCÁL

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií, umožňujících výzkum a vývoj v oblasti polyuretanových pěn.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 47 799 648,- Kč bez DPH

Zpracování projektové dokumentace nové budovy CKTCH

2022
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH)
ZZVZ

Předmětem plnění veřejné zakázky byly projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 98.000.000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce objektu A - technologie

2022
AGRIE Office s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb jejichž hlavní účelem byla dodávka a montáž spočívající v kompletní dodávce, instalaci a zprovoznění technologie budovy A

Anna Divišová
Anna Divišová
2022
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
IROP

Předmětem této veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb, jejož hlavní účel spočíval v zajištění technického dozoru stavebníka.

Roman Bielak
Roman Bielak
2022
KOBE-cz s.r.o.
OP PIK - Nízkouhlíkové energie

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové linky na zpracování technologického dopadu ze skelných a karbonových vláken.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 363. 868. 194,- Kč bez DPH

Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně

2021
Plzeňská Bio Odpadová a.s.
Operační program Životního prostředí

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování fermentační stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jako „BRO“) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jako „BRKO“) anaerobním způsobem (bez přístupu vzduchu) s produkcí bioplynu z biomasy. Součástí předmětu veřejné zaká...

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 350. 000,- EUR bez DPH

Dodávka opalovacího stroje pro režné tkaniny II.

2021
BARTOŇ - textil a.s.
OP PIK - INOVACE

Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení nové výrobní technologie opalovacího stroje na plynové oboustranné opalování režných tkanin včetně čištění tkaniny, jednotky vyprašování a jednotky hašení krajů.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová