TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Výstavba kanalizace Těrlicko-Hradiště

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo vybudování nové splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií v místní části Hradiště v obci Těrlicko a napojení přilehlých nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu.

Ivona Peštálová

Obec Těrlicko

Národní program Životního prostředí