TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Předpokládaná hodnota 11. 000. 000,- Kč bez DPH

Pořízení navařovacího stroje

rt steel s.r.o.
Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva VI.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka navařovacího stroje.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 10. 500. 000,- mil. Kč bez DPH

Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o. – II.

Vaše DEDRA, s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie COVID-19
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků jako prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce – kompletní automatické plnící linky pro plnění kosmetických, drogistických a dezinfekčních produktů.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 3. 500. 000,- Kč bez DPH

Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

Město Olešnice
Ministerstvo pro místní rozvoj
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce sportoviště, které bude následně sloužit jako atletický areál a víceúčelové hřiště pro děti a žáky ZŠ a MŠ Olešnice.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 2. 100. 000,- Kč bez DPH

Oprava krovu a střechy – kaple a špitálek sv. Anny

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je provedení oprav krovu a střechy – kaple a špitálku sv. Anny.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 494. 000,- Kč bez DPH

MM Level – podpora vzdělávání zaměstnanců

MM LEVEL, s.r.o.
Operační program zaměstnanost, Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti MM LEVEL, s.r.o. – školení měkké dovednosti (soft skills).
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 15. 800. 000,- Kč bez DPH

Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o.

STEPA s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energií
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek a instalace zařízení, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti. Dále zateplení a zvýšení střešní konstrukce vč. výměny světlíků, dodávka a instalace LED osvětlení a odběrných plynových zařízení a realizace vytápění.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020