Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

9/5
2024

Státní fond dopravní infrastruktury po schválení Výborem SFDI dne 26. 4. 2024 stanovil pravidla pro financování opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2025.

Roman Bielak
Roman Bielak
24/4
2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027 výzvu Inovace.

Roman Bielak
Roman Bielak
22/4
2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo Výzvu Spolupráce – Klastry v rámci implementace Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027.

Roman Bielak
Roman Bielak
18/4
2024

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Roman Bielak
Roman Bielak
15/4
2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027 Výzvu Proof of Concept.

Roman Bielak
Roman Bielak
11/4
2024

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Roman Bielak
Roman Bielak