Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

20/5
2024

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejných zakázek.

Anna Holíková
Anna Holíková
15/5
2024

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Roman Bielak
Roman Bielak
15/5
2024

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí na kanalizace a čistírny odpadních vod.

Roman Bielak
Roman Bielak
15/5
2024

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí na vodovody a úpravny vody.

Roman Bielak
Roman Bielak
13/5
2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 výzvu Úspory energie – výzva II.

Roman Bielak
Roman Bielak
9/5
2024

Státní fond dopravní infrastruktury po schválení Výborem SFDI dne 26. 4. 2024 stanovil pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2025.

Roman Bielak
Roman Bielak