FVE pro obce a města - prodloužení lhůty pro příjem žádostí

Roman Bielak
Roman Bielak 6.6.2023, 19:17
Ministerstvo životního prostředí prodloužilo lhůtu pro podání žádostí o dotace v rámci výzev ModF – RES+ č. 3/2022 a ModF – RES+ č. 4/2022 do 29.9.2023

Výzva MODF – RES+ č. 3/2022:

 • Nové obnovitelné zdroje v energetice (pozemní nebo střešní FVE)
 • Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách do 1 MWp (pro každé předávací místo), systémy bateriové akumulace, investice do rekonstrukcí střech, modernizace elektroinstalace. Projekty s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS.
 • Oprávnění žadatelé: obce s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022
 • Podávání žádostí: 17. 8. 2022 – 29. 9. 2023
 • Doba realizace: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Výše podpory: max. 75 % z celkových výdajů projektu
 • Udržitelnosti projektu: 5 let od ukončení projektu

Výzva MODF – RES+ č. 4/2022:

 • Nové obnovitelné zdroje v energetice (pozemní nebo střešní FVE)
 • Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách do 1 MWp (pro každé předávací místo), systémy bateriové akumulace, systémy výroby vodíku. Projekty s min. dvěma předávacími místy do DS/PS.
 • Oprávnění žadatelé: obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby
 • Podávání žádostí: 17. 8. 2022 – 29. 9. 2023
 • Doba realizace: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Výše podpory: stanovena individuálně dle kalkulačky
 • Udržitelnost projektu: 5 let od ukončení projektu


  Bližší informace a podmínky jednotlivých výzev:


  Přílohy k žádosti o dotaci:

  • Studie stavebně-technologického řešení nebo projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení
  • Energetické posouzení
  • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem
  • Žádost o připojení k distribuci (obce nad 3 tis. ob.)