TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Veřejné zakázky bez obav

Zajišťujeme komplexní poradenství v oblasti zadávání zakázek pro soukromý i veřejný sektor. Za administraci veřejných zakázek přebíráme plnou odpovědnost a disponujeme pojištěním profesní odpovědnosti.

Naši poradci úspěšně zrealizovali více než 1000 výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Jsme průvodci spletitou oblastí veřejných zakázek

Hledáte spolehlivého administrátora veřejných zakázek či výběrových řízení?

Svěřte administraci veřejných zakázek týmu profesionálů s dlouholetou praxí. Nenabízíme prázdné fráze, stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce – stovky úspěšně zrealizovaných veřejných zakázek. Administrujeme zakázky pro soukromý i veřejný sektor.

Pracujeme precizně, spolehlivě a ctíme vzájemnou důvěru a mlčenlivost.

Naši poradci mají bohaté zkušenosti s administrací zadávacích řízení pro veřejné zadavatele a také pro soukromé zadavatele v rámci zakázek spolufinancovaných z Operačních programů. Na výsledky naší práce jsme hrdí, reference najdete zde.

Služby pro zadavatele veřejných zakázek

Podnikatelům nabízíme administraci výběrových řízení v programech dotační podpory, ale i interní výběrová řízení. Veřejným zadavatelům nabízíme administraci veřejných zakázek malého rozsahu i zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.).

Disponujeme multi-profilem zadavatele na platformě elektronického nástroje E-ZAK, kde vám založíme a budeme spravovat profil zadavatele. Samozřejmě se kompletně postaráme i o Věstník veřejných zakázek.

Připravíme vám metodiku či interní směrnici zadávání veřejných zakázek, abyste mohli efektivně soutěžit svoje záměry.

Administrace veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“):
 • zjednodušené podlimitní řízení
 • otevřené řízení
 • jednací řízení s uveřejněním
 • jednací řízení bez uveřejnění
 • a další typy řízení
Administrace veřejných zakázek malého rozsahu, resp. zakázky mimo režim ZZVZ spolufinancovaných a zadávaných dle pravidel příslušného programu:
Založení a správa profilu zadavatele v E-ZAK
 • Při zadávání zakázek využíváme certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK. Zajistíme Vám založení a správu profilu zadavatele na platformě, která pokryje všechny potřeby vzniklé v souvislosti se zadáváním zakázek.
 • Prostředí E-ZAKu je rychlé a spolehlivé – nemusíte se obávat výpadků. Zajistíme pro Vás kompletní správu elektronického nástroje - nemusíte se o nic starat.
 • Integrace s Věstníkem veřejných zakázek.
Audit zrealizovaných výběrových řízení
 • Chcete si být jisti správností postupu u Vašich výběrových a zadávacích řízení?
 • Zkontrolujeme, zda bylo řízení provedeno v souladu s platnou legislativou a pravidly daného programu.
 • Budete tak mít jistotu, že v případě ověřování správnosti postupů ze strany kontrolních orgánů budete mít veškerou dokumentaci v pořádku a vyhnete se riziku krácení dotace, případně vyměření sankcí.
Příprava metodik a směrnic pro zadávání veřejných zakázek
 • Potřebujete připravit metodiku nebo interní směrnici o zadávání zakázek?
 • Pomůžeme Vám s přípravou nebo revizí těchto dokumentů, abyste mohli efektivně a hospodárně soutěžit svoje záměry.
Příprava interního výběrového řízení pro soukromé investory
 • Nejste veřejný zadavatel, ale chcete najít a prověřit potenciální dodavatele?
 • Máme zkušenosti i s tímto postupem, který zajistí, že pro své záměry najdete kvalitního dodavatele, který v rámci soutěže nabídne zajímavé podmínky.

Služby pro zájemce o veřejné zakázky

Zájemcům o veřejné zakázky pomůžeme se
zpracováním kvalitní nabídky či
zpracováním námitek k zadávacím řízením.

Zvyšte svoji šanci uspět

Zpracování nabídky do výběrového řízení

 • Zanalyzujeme zadávací dokumentaci a poradíme Vám, na co si dát při zpracování nabídek pozor.
 • Pomůžeme Vám připravit kvalitní nabídku a vyhnout se tak formálním pochybením a vyloučení z účasti v řízení.
 • Zvyšte vaše šance na úspěch a získejte výhodu nad konkurencí.

Konzultace, právní pomoc a školení

 • Pomůžeme Vám lépe se zorientovat ve veřejných zakázkách, poradíme, jak se lépe vyznat v zadávacích podmínkách, jak podávat kvalitní nabídky do výběrových řízení nebo jak se účinně bránit proti nesprávnému postupu zadavatele.
 • Poskytujeme konzultace, právní pomoc a školení připravené na míru Vaším potřebám.

Školení a konzultace

Chcete prohloubit své znalosti z oblasti zadávání zakázek nebo získat aktuální informace? Potřebujete získat praktické zkušenosti spojené s elektronizací veřejných zakázek a efektivním využitím elektronických nástrojů? Chcete se vyvarovat chyb a sankcí při zadávání zakázek?

Připravíme Vám školení na míru dle Vašich potřeb.