Veřejné zakázky bez starostí

Zajišťujeme kompletní poradenství při zadávání zakázek pro veřejný i soukromý sektor. Pomůžeme zadavatelům i zájemcům o veřejné zakázky, obcím zprostředkujeme prodej pozemků, nabízíme odborná školení i konzultace.

Naši poradci mají za sebou více než 1 000 úspěšných zadávacích řízení v hodnotě přes 10 miliard korun.

Uzavřením smlouvy naše práce nekončí

Pomůžeme vám se sepsáním zadávací dokumentace, vypořádáním dotazů, příjmem nabídek, výběrem dodavatele i přípravou smlouvy. A tím nekončíme – pomůžeme vám s dodatky ke smlouvám, změnami předmětu zakázky, vícepracemi a méněpracemi a nabízíme právní pomoc při řešení neočekávaných problémů.

Veřejným zakázkám rozumíme jako málokdo

Naši poradci mají za sebou přes 1 000 úspěšných zakázek pro veřejné zadavatele a zakázek pro soukromé zadavatele spolufinancovaných z Operačních programů. Využíváme portál ezak.tendera.cz, kde zveřejňujeme dokumentaci ke všem zakázkám. Rádi vám poradíme, doporučíme dodavatele nebo jen posoudíme záměr.

Jak pomáháme zadavatelům veřejných zakázek?

Soukromým podnikatelům nabízíme administraci zadávacích řízení v programech dotační podpory i interních řízení pro výběr dodavatele. Veřejným zadavatelům nabízíme administraci veřejných zakázek malého rozsahu i zadávacích řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Při práci využíváme certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK, kde vám založíme profil zadavatele, abyste měli neustále po ruce veškerou dokumentaci. K tomu se vám postaráme i o Věstník veřejných zakázek.

Připravíme vám také metodiku či interní směrnici zadávání veřejných zakázek, abyste do budoucna mohli soutěžit svoje záměry bez dlouhých příprav.

Administrace veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ):

 • zjednodušené podlimitní řízení
 • otevřené řízení
 • jednací řízení s uveřejněním
 • jednací řízení bez uveřejnění
 • a další typy řízení

Administrace veřejných zakázek malého rozsahu, resp. zakázky mimo režim ZZVZ spolufinancovaných a zadávaných dle pravidel příslušného programu

Založení a správa profilu zadavatele v E-ZAK

 • Při administraci zakázek využíváme certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK, kde vám založíme profil zadavatele a zveřejňujeme veškeré informace k zakázkám.
 • Prostředí E-ZAKu je rychlé, přehledné a spolehlivé – ke všem potřebným dokumentům se kdykoliv dostanete během několika sekund.

Audit hotových zadávacích řízení

 • Zkontrolujeme, zda bylo zadávací řízení provedeno v souladu s legislativou a pravidly daného programu.
 • Budete mít jistotu, že v případě kontroly ze strany úřadů budete mít dokumentaci v pořádku a vyhnete se riziku krácení dotace nebo sankcí.

Příprava metodik a směrnic pro zadávání veřejných zakázek na míru

 • Pomůžeme vám s přípravou i revizí interních metodik a směrnic, abyste mohli efektivně a hospodárně soutěžit svoje záměry.
 • Jakmile to bude hotové, budete veřejné zakázky zadávat jednodušeji a bez dlouhých příprav.

Příprava interního zadávacího řízení pro soukromé investory

 • Pomůžeme vám připravit zadávací řízení tak, abyste našli optimálního dodavatele stavebních prací, dodávek nebo služeb.
 • Pomůžeme vám i s výběrem dodavatele nebo přípravou smlouvy, aby se nic nepodcenilo.

Jak pomáháme obcím, které chtějí prodat pozemky?

Obcím nabízíme zajištění prodeje pozemků prostřednictvím elektronické aukce včetně veškerého servisu – marketingu, právního poradenství nebo návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

S prodejem nebudete mít žádné starosti

 • Hlídáme průběh elektronické aukce, komunikujeme se zájemci a nabízíme právní poradenství.
 • Poskytneme platformu pro samotnou aukci a postaráme se o transparentnost a bezpečnost celého prodeje.
 • Po skončení aukce oslovíme vítěze, připravíme potřebnou dokumentaci a zajistíme návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Marketing a propagace jde na nás

 • Vytvoříme přehledné webové stránky s nabídkou pozemků a přihláškou do elektronické aukce.
 • Postaráme se o propagaci celého projektu: zajistíme reklamy na internetu nebo propagační spoty v médiích

Jak pomáháme dodavatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky?

Jestliže se jakožto dodavatel ucházíte o veřejnou zakázku, pomůžeme vám se zpracováním nabídky tak, aby co nejpřesněji splňovala zadávací podmínky a měla maximální šanci na úspěch.

Pomůžeme vám také se zpracováním námitek k zadávacím podmínkám nebo postupu zadavatele v zadávacím řízení.

Zpracování nabídky do zadávacího řízení

 • Vyhodnotíme zadávací dokumentaci a pomůžeme se zpracováním nabídky, abyste se vyhnuli formálním chybám a riziku vyloučení z účasti v řízení.
 • Protože se orientujeme ve světě zadavatelů, dokážeme připravit nabídku tak, aby měla maximální šanci na úspěch.

Konzultace, právní pomoc a školení

 • Pomůžeme vám se zorientovat ve veřejných zakázkách – poradíme, jak se vyznat v zadávacích podmínkách, jak podávat nabídky do zadávacích řízení nebo jak se bránit proti nesprávnému postupu zadavatele.
 • Nabízíme konzultace, právní pomoc i školení – podle toho, co zrovna potřebujete.

Školíme a konzultujeme

Chcete-li prohloubit své znalosti z oblasti zadávání zakázek, získat aktuální informace či praktické zkušenosti spojené s elektronizací veřejných zakázek a efektivním využitím elektronických nástrojů, nebo se vyvarovat chyb a sankcí při zadávání zakázek, rádi vás s tím pomůžeme.

Jednodušší věci vyřešíme během krátké osobní konzultace, na komplikovanější témata vám připravíme školení na míru. Dejte vědět, s čím potřebujete pomoci.