FVE pro obce a města

Roman Bielak
Roman Bielak 7.10.2022, 12:24
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvy ModF – RES+ č. 3/2022 a ModF – RES+ č. 4/2022 na předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek programu Modernizačního fondu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvy ModF – RES+ č. 3/2022 a ModF – RES+ č. 4/2022 na předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek programu Modernizačního fondu

 • Výzva MODF – RES+ č. 3/2022:
  • Nové obnovitelné zdroje v energetice (pozemní nebo střešní FVE)
  • Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách do 1 MWp (pro každé předávací místo), systémy bateriové akumulace, investice do rekonstrukcí střech, modernizace elektroinstalace. Projekty s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS.
  • Oprávnění žadatelé: obce s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022
  • Podávání žádostí: 17. 8. 2022 – 15. 3. 2023
  • Doba realizace: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Výše podpory: max. 75 % z celkových výdajů projektu
  • Udržitelnosti projektu: 5 let od ukončení projektu
 • Výzva MODF – RES+ č. 4/2022:
  • Nové obnovitelné zdroje v energetice (pozemní nebo střešní FVE)
  • Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách do 1 MWp (pro každé předávací místo), systémy bateriové akumulace, systémy výroby vodíku. Projekty s min. dvěma předávacími místy do DS/PS.
  • Oprávnění žadatelé: obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby
  • Podávání žádostí: 17. 8. 2022 – 15. 3. 2023
  • Doba realizace: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Výše podpory: stanovena individuálně dle kalkulačky
  • Udržitelnost projektu: 5 let od ukončení projektu