IROP - Sociální bydlení II

Roman Bielak
Roman Bielak 2.2.2024, 9:08
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 zaměřené na podporu sociálního bydlení.

115. výzva – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II KPSV + - SC 4.2 (MRR)


Alokace finančních prostředků na výzvu


765 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků
 • nákup a dostavba nedokončených staveb
 • výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
 • nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • PO OSS
 • církve
 • církevní organizace
 • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v OP Zaměstnanost


Přípustné místo realizace


obce s podporou v rámci Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám+ (KPSV+) na území méně rozvinutých regionů (MRR), tzn. na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje


Typ výzvy


průběžná


Model hodnocení


jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


na projekt minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 90 mil. Kč


Datum vyhlášení výzvy


31. 1. 2024


Příjem žádostí


od 21. 2. 2024 do 21. 2. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2028


Časová způsobilost výdajů


Zpětně od 1. 1. 2021


Zdroj: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/115vyzvairop116. výzva – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II KPSV + - SC 4.2 (PR)


Alokace finančních prostředků na výzvu


285 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků
 • nákup a dostavba nedokončených staveb
 • výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
 • nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • PO OSS
 • církve
 • církevní organizace
 • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v OP Zaměstnanost


Přípustné místo realizace


obce s podporou v rámci Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám+ (KPSV+) na území přechodových regionů (PR), tzn. na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravský kraje


Typ výzvy


průběžná


Model hodnocení


jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


na projekt minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 90 mil. Kč


Datum vyhlášení výzvy


31. 1. 2024


Příjem žádostí


od 21. 2. 2024 do 21. 2. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2028


Časová způsobilost výdajů


Zpětně od 1. 1. 2021


Zdroj: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/116vyzvairop