MK - Malá kulturní a kreativní centra

Roman Bielak
Roman Bielak 14.8.2023, 10:41
Ministerstvo kultury vyhlásilo Výzvu č. 0331/2023 k předkládání žádostí o poskytování dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

MALÁ A KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRA


Alokace finančních prostředků na výzvu


560 000 000, - Kč

Rozdělení alokace dle krajů:

Hlavní město Praha

40 000 000, - Kč

Středočeský kraj

40 000 000, - Kč

Jihočeský kraj

40 000 000, - Kč

Plzeňský kraj

40 000 000, - Kč

Karlovarský kraj

40 000 000, - Kč

Ústecký kraj

40 000 000, - Kč

Liberecký kraj

40 000 000, - Kč

Královehradecký kraj

40 000 000, - Kč

Pardubický kraj

40 000 000, - Kč

Kraj Vysočina

40 000 000, - Kč

Jihomoravský kraj

40 000 000, - Kč

Olomoucký kraj

40 000 000, - Kč

Zlínský kraj

40 000 000, - Kč

Moravskoslezský kraj

40 000 000, - Kč

Podporované aktivity

  • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

Typ výzvy

Kolová

Míra dotace

100 %

Výše dotace

min. 8 mil. Kč, max. 40 mil. Kč

Příjemci dotace

  • Obce
  • Městské části hl. města Prahy
  • Příspěvkové organizace USC
  • Nestátní neziskové organizace (OPS, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob)

Datum vyhlášení výzvy

7. 8. 2023

Příjem žádostí

od 21. 8. 2023 do 29. 9. 2023


Zdroj:
https://www.mkcr.cz/iniciativa-453-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-mala-kulturni-a-kreativni-centra

doc1.pdf
doc1.pdf

14.8.2023 | pdf, 49.3 KB