MMR - Příprava projektů

Roman Bielak
Roman Bielak 19.2.2024, 9:29
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu na přípravy projektů souladných s cíli EU.

2. výzva – PŘÍPRAVA MALÝCH PROJEKTŮ


Alokace finančních prostředků na výzvu


500 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • Pořízení projektové dokumentace
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb
 • Studie stavebně technologického řešení
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory
 • Realizace architektonické soutěže
 • Příprava smluv typu Design and Build, PPP a EPC

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (100 % vlastněné obcí)
 • hlavní město Praha a jím zřízené organizace (100 % vlastněné HMP)
 • městské části HMP a jimi zřízené organizace (100 % vlastněné danou MČ HMP)
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané krajem (100 % vlastněné daným krajem)


Území realizace


celá ČR


Typ výzvy


průběžná


Minimální a maximální výše dotace


minimálně 7,5 mil. Kč a maximálně 35 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


12. 2. 2024


Příjem žádostí


od 22. 2. 2024 do 31. 5. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


1. 6. 2026


Datum zahájení realizace projektu


od 1. 1. 2023


Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/2-vyzva-financni-podpora-pripravy-projektu-souladn3. výzva – PŘÍPRAVA VELKÝCH PROJEKTŮ


Alokace finančních prostředků na výzvu


300 000 000, - Kč

Hlavní město Praha

37 098 000, - Kč

Středočeský kraj

40 349 000, - Kč

Jihočeský kraj

18 010 000, - Kč

Plzeňský kraj

16 574 000, - Kč

Karlovarský kraj

7 956 000, - Kč

Ústecký kraj

22 494 000, - Kč

Liberecký kraj

12 406 000, - Kč

Královehradecký kraj

15 345 000, - Kč

Pardubický kraj

14 539 000, - Kč

Kraj Vysočina

14 186 000, - Kč

Jihomoravský kraj

34 140 000, - Kč

Olomoucký kraj

17 668 000, - Kč

Zlínský kraj

16 087 000, - Kč

Moravskoslezský kraj

33 148 000, - Kč

Podporované aktivity

 • Pořízení projektové dokumentace
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb
 • Studie stavebně technologického řešení
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM
 • Realizace architektonické a urbanistické soutěže
 • Příprava smluv typu Design and Build, PPP a EPC

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (100 % vlastněné obcí)
 • hlavní město Praha a jím zřízené organizace (100 % vlastněné HMP)
 • městské části HMP a jimi zřízené organizace (100 % vlastněné danou MČ HMP)
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané krajem (100 % vlastněné daným krajem)
 • církve a náboženské společnosti
 • nestátní neziskové organizace (spolky, nadace, účelová zařízení církví, OPS, školské právnické osoby)


Území realizace


celá ČR


Typ výzvy


průběžná


Minimální a maximální výše dotace


minimálně 0,25 mil. Kč a maximálně 7,5 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


12. 2. 2024


Příjem žádostí


od 29. 2. 2024 do 29. 11. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


1. 6. 2026


Datum zahájení realizace projektu


od 1. 1. 2023


Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/3-vyzva-financni-podpora-pripravy-projektu-souladn4. výzva – PODPORA MALÝCH PROJEKTŮ PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV


Alokace finančních prostředků na výzvu


70 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • Pořízení projektové dokumentace
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb
 • Studie stavebně technologického řešení
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM
 • Realizace architektonické soutěže
 • Příprava smluv typu PPP a EPC

Oprávnění žadatelé

 • obce


Území realizace


celá ČR


Typ výzvy


průběžná


Minimální a maximální výše dotace


minimálně 0,15 mil. Kč a maximálně 2,5 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


12. 2. 2024


Příjem žádostí


od 27. 2. 2024 do 31. 5. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


1. 6. 2026


Datum zahájení realizace projektu


od 1. 1. 2020


Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/3-vyzva-financni-podpora-pripravy-projektu-sou-(1)