MPO - Hospodaření s energií

Roman Bielak
Roman Bielak 8.11.2023, 16:12
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení výzev: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a Zpracování místní energetické koncepce.

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme).

Způsobilé výdaje

  • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů
  • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.
  • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč


Typ a forma dotace


Jednoletá neinvestiční dotace v režimu de minimis, ex ante na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024


Míra dotace


90 %, max. 500 000, - Kč
Zpracování místní energetické koncepce

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce (dále jen „MEK“), která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce. MEK by měl být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí obce.

Struktura MEK

  • Analýza výchozího stavu energetické situace (popis lokality a energetické situace, analýza zdrojů energie, analýza spotřeb energie, bilance mezi zdroji energie a její spotřebou),
  • Možná řešení – zásobník projektů (navržené samostatně pro každý objekt či segment v rámci obecního majetku a typově (pro každý druh objektu apod.) v ostatních sektorech (bydlení apod.),
  • Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán (stručný popis proveditelného řešení, popis technického řešení, investiční potřeby realizovatelného řešení, finanční zdroje pro realizaci řešení, harmonogram realizace).


Typ a forma dotace


Jednoletá neinvestiční dotace v režimu de minimis, ex ante na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024


Míra dotace
obce do 5000 ob. 90 % max. 400 000 Kč,

obce 5001 - 10 000 ob. 80 %, max. 450 000 Kč,

obce 10 001+ ob. 70 % max. 500 000 Kč