Návod na dokládání rozpočtů na stavební práce v IROP 2014–2020

Roman Bielak
Roman Bielak 12.6.2023, 15:37
Centrum pro regionální rozvoj České republiky vydalo pro příjemce Návod na dokládání rozpočtů na stavební práce u projektů spolufinancovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020.

Položkové stavební rozpočty a přehledy soupisů provedených prací/čerpání, včetně jejich formátu a struktury musejí odpovídat nejen pravidlům programu IROP, ale také náležitostem legislativy, tj. Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návod obsahuje:

  • obecnou metodiku dokladování,
  • doporučené elektronické formáty položkových rozpočtů k VZ a čerpání,
  • návody, jak předložit podklady v nejpoužívanějších rozpočtářských SW (BuildPowerS, KROS4, Aspe10) a
  • nejčastější pochybení při předkládání rozpočtů a čerpání.

Návod mohou využít všichni příjemci, kteří budou předkládat podklady k veřejným zakázkám a žádostem o platbu do končícího období 2014-2020. Dokument má především poskytnout návod, cenné rady a pomoc všem příjemcům pro předložení výše uvedené dokumentace.

Před předložením dokumentace doporučujeme věnovat pozornost zejména kapitole, která se zabývá nejčastějšími pochybeními při předkládání stavebních rozpočtů a čerpání. Prostudujte si ji, a vyvarujte se tak případným častým chybám.

Návod je k dispozici níže nebo na stránce: https://www.crr.cz/irop/projekt/rozpocet-projektu/navod-k-rozpoctum-irop1.pdf
navod-k-rozpoctum-irop1.pdf

12.6.2023 | pdf, 738.6 KB