NSA - Regiony 2024 - výzva č. 04/2024, 05/2024 a 06/2024

Roman Bielak
Roman Bielak 19.3.2024, 11:35
Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 výzvy č. 04/2024, 05/2024 a 06/2024 - Regiony 2024.

VÝZVA 04/2024 REGIONY 2024 – INVESTICE POD 10 MIL. KČ


Alokace finančních prostředků na výzvu


151.000.000,- Kč

Podporované aktivity

 • Výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce (dále jen “doba udržitelnosti”) k provozování sportu skutečně využíváno.
 • Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Oprávnění žadatelé

 • kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále společně jen „obec“),
 • dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (počítáno ode dne podání žádosti) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ) a je-li zapsán v Rejstříku sportu; shora uvedené se vztahuje i na pobočný spolek,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem


Přípustné místo realizace


Celé území ČR


Typ výzvy


Průběžná nesoutěžní


Míra dotace


až do výše 70 % z CZV, minimálně na akci 1 000 000 Kč, maximálně 7 000 000 Kč


Datum vyhlášení výzvy


15. 3. 2024


Příjem žádostí


Od 2. 4. 2024 od 12:00 hod. do 2. 5. 2024 do 12:00 hod.


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 6. 2027


Časová způsobilost výdajů


Vzniklé po podání žádosti o dotaci, vyjma projektových a přípravných činností dle bodu 13.4. písm. a) Výzvy.


Zdroj: https://nsa.gov.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2024-investice-nad-10-mil-kc-2/SPECIFICKÁ VÝZVA 05/2024 REGIONY 2024 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – VÝSTAVBA


Alokace finančních prostředků na výzvu


110.000.000,-

Podporované aktivity

 • Výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce (dále jen “doba udržitelnosti”) k provozování sportu skutečně využíváno.
 • Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Oprávnění žadatelé

 • kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále společně jen „obec“),
 • dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (počítáno ode dne podání žádosti) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ) a je-li zapsán v Rejstříku sportu; shora uvedené se vztahuje i na pobočný spolek,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem


Přípustné místo realizace


Celé území ČR


Typ výzvy


Kolová soutěžní


Míra dotace


až do výše 70 % z CZV, minimálně na akci 7 000 000 Kč, maximálně 30 000 000 Kč


Datum vyhlášení výzvy


15. 3. 2024


Příjem žádostí


Od 2. 4. 2024 od 12:00 hod. do 2. 5. 2024 do 12:00 hod.


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 6. 2027


Časová způsobilost výdajů


Vzniklé po podání žádosti o dotaci, vyjma projektových a přípravných činností dle bodu 13.4. písm. a) Výzvy.


Zdroj: https://nsa.gov.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2024-investice-nad-10-mil-kc/SPECIFICKÁ VÝZVA 06/2024 REGIONY 2024 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ


Alokace finančních prostředků na výzvu


190.000.000,- Kč

Podporované aktivity

 • Výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce (dále jen “doba udržitelnosti”) k provozování sportu skutečně využíváno.
 • Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Oprávnění žadatelé

 • kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále společně jen „obec“),
 • dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (počítáno ode dne podání žádosti) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ) a je-li zapsán v Rejstříku sportu; shora uvedené se vztahuje i na pobočný spolek,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem


Přípustné místo realizace


Celé území ČR


Typ výzvy


Kolová soutěžní


Míra dotace


až do výše 70 % z CZV, minimálně na akci 7 000 000 Kč, maximálně 30 000 000 Kč


Datum vyhlášení výzvy


15. 3. 2024


Příjem žádostí


Od 2. 4. 2024 od 12:00 hod. do 2. 5. 2024 do 12:00 hod.


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 6. 2027


Časová způsobilost výdajů


Vzniklé po podání žádosti o dotaci, vyjma projektových a přípravných činností dle bodu 13.4. písm. a) Výzvy.


Zdroj: https://nsa.gov.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2024-investice-nad-10-mil-kc-3/