OP TAK - Digitální podnik - Technologie 4.0 - výzva I.

Roman Bielak
Roman Bielak 30.10.2023, 8:26
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027

Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 500 000 000, - Kč


Podporované aktivity

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost
  • digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení


Oprávnění žadatelé:


malé a střední podniky


Typ výzvy


kolová


Míra dotace

  • dle regionální mapy podpory – více ZDE
  • malý podnik 40–60 %
  • střední podnik 30–50 %


Celkové způsobilé výdaje


na projekt minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


25. 10. 2023


Příjem žádostí


od 22. 11. 2023 do 15. 2. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 6. 2026


Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/digitalni-podnik-technologie-4-0-vyzva-i/