OP TAK - Energetická infrastruktura

Roman Bielak
Roman Bielak 28.12.2023, 13:16
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


500 000 000, - Kč


Podporované aktivity


A) Modernizace silové (konvenční) infrastruktury

  • Posílení venkovního vedení/kabelového vedení.
  • Výstavba a modernizace rozvodny/elektrické stanice.
  • Nákup a instalace rozváděčů/transformátorů.
  • Nákup a instalace vnitřní TS, kobky TS, dovybavení TS / přípoložek trubky HDPE a optického kabelu/trafostanice (TS) stožárové, kioskové a zděné.


B) Instalace chytrých prvků distribučních sítí

  • Dálková ovládání, sledování automatizace, regulace, inteligentní měření apod.


Oprávnění žadatelé:


Malé, střední a velké podniky


Typ výzvy


průběžná


Míra dotace


50 %


Celkové způsobilé výdaje


na projekt minimálně ve výši 1,5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


21. 12. 2023


Příjem žádostí


od 2. 4. 2024 do 30. 12. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2027


Zdroj: Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I – API (agentura-api.org)Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


500 000 000, - Kč


Podporované aktivity


Nákup a instalace:

  • transformátorů všech napěťových hladin
  • vnitřní TS, kobky VN TS, dovybavení TS
  • trafostanice stožárové, kioskové a zděné


Oprávnění žadatelé:


Malé, střední a velké podniky


Typ výzvy


průběžná


Míra dotace


50 %


Celkové způsobilé výdaje


na projekt minimálně ve výši 1,5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


21. 12. 2023


Příjem žádostí


od 2. 4. 2024 do 30. 12. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2027


Zdroj: Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I – API (agentura-api.org)