OP TAK - Inovace - výzva II

Roman Bielak
Roman Bielak 24.4.2024, 9:26
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027 výzvu Inovace.

Inovace – výzva II


Alokace finančních prostředků na výzvu1.000.000.000,- Kč

Podporované aktivity

  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).


Cílová skupina


Podnikatelské subjekty


Přípustné místo realizace


Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha


Druh výzvy


Kolová


Model hodnocení


Jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


Minimálně 3 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč


Míra podpory


Malý podnik


Střední podnik


Malá společnost se střední tržní kapitalizací

35–60 % dle regionu

25–50 % dle regionu

15–40 % dle regionu


Datum vyhlášení výzvy


23. 4. 2024


Příjem žádostí


Od 7. 5. 2024 do 31. 7. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu30. 6. 2027

Zdroj: www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovace-optak/inovace-vyzva-ii/