OP TAK Služby infrastruktury - výzva I.

Roman Bielak
Roman Bielak 4.8.2023, 9:52
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027


SLUŽBY INFRASTRUKTURY - výzva I.

Alokace finančních prostředků na výzvu

1 000 000 000, - Kč

Podporované aktivity

Založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury („VaI infrastruktury“) s otevřeným přístupem za účelem umístění a provádění výzkumných, vývojových a inovačních činností podniků a výzkumných organizací.

A: Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.


Typ výzvy

Kolová

Míra dotace

A–75 %

B–25 % – 50 %

Výše dotace

A min. 10 mil. Kč, max. 30 mil. Kč na jeden projekt

B min. 5 mil. Kč, max. 150 mil. Kč na jeden projekt

Příjemci dotace

 • MSP
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality

Datum vyhlášení výzvy

1. 8. 2023

Příjem žádostí

od 9. 8. 2023 do 18. 1. 2024


Zdroj: Služby infrastruktury – výzva I – API (agentura-api.org)