OPŽP - Navýšení alokace výzvy č. 42, 43 a 44

Roman Bielak
Roman Bielak 15.3.2024, 9:41
Vzhledem k mimořádnému zájmu se podařilo Ministerstvu životního prostředí ČR vyjednat navýšení prostředků pro roky 2025 a 2026 o dalších 10 miliard korun.

MŽP ČR vyhlásilo dne 15. 6. 2023 výzvy č. 42, 43 a 44 na pomoc obcím a vodohospodářům z veřejného sektoru, kteří se chystají budovat či modernizovat zásobování pitnou vodou nebo čištění odpadních vod. Podpořeny mají být i projekty monitorovacích a výstražných protipovodňových systémů.

Z dodatečně přidělených financí budou podpořeny kladně vyhodnocené projekty, které si obce a vodohospodáři z veřejného sektoru podali skrze 42., 43. a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí, ale nedostalo se na jejich podporu kvůli vyčerpané alokaci.

O těchto výzvách jsme Vás informovali v našem článku zde.