Přechod na eForms ve Věstníku veřejných zakázek

Anna Holíková
Anna Holíková 10.1.2024, 17:25
Od 1. 2. 2024 dojde ke změně podoby elektronických formulářů ve Věstníku veřejných zakázek na tzv. nové eForms.

Z tohoto důvodu bylo nutné stanovit přechodné období provozu Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) za účelem jejich implementace:

  • v pátek 26. ledna 2024 od 18:00 dojde k znepřístupnění uživatelských účtů (nebude umožněno přihlášení ani registrace) a zároveň nebude možné odesílat ani uveřejňovat žádné formuláře včetně podávání formulářů z elektronických nástrojů. Uveřejněné formuláře tak budou zpřístupněny pouze pro čtení ve veřejné části VVZ;
  • od čtvrtka 1. února 2024 od 8:00 bude VVZ zcela mimo provoz a po otevření stránky se zobrazí pouze informace o probíhající plánované odstávce;
  • v pondělí 5. února 2024 od 8:00 dojde ke spuštění a k obnovení celého provozu VVZ včetně možnosti odesílat a uveřejňovat formuláře již v nové podobě eForms.


Během výše uvedeného období, tedy od 26. 1. 2024 od 18:00 hodin do 5. 2. 2024 do 8:00 hodin nebude možné prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Zadavatelé tedy musí brát tento časový horizont v potaz a nastavit zadávací podmínky tak, aby nedošlo k porušení zákonných lhůt. Do stávajícího VVZ lze odesílat formuláře nejpozději do pátku 26. 1. 2024 do 18:00 hodin. Tyto páteční formuláře budou následně uveřejněny ve VVZ v pondělí 29. 1. 2024.

Veškeré rozpracované formuláře ve stávajícím systému VVZ budou vzhledem k nekompatibilitě s novými eForms vymazány. Ke všem původním formulářům však bude nadále možné uveřejňovat opravné nebo navazující eForms v nové podobě.

Dále platí, že od února 2024 nebude dočasně možné odesílat formuláře do VVZ z elektronických nástrojů. To bude v budoucnu řešeno prostřednictvím Registru veřejných zakázek, kdy se z certifikovaného elektronického nástroje napojeného na Registr předvyplní údaje o veřejné zakázce přímo do eForms.Zdroj:

https://vvz.nipez.cz/aktuality-a-informace/prechod-na-eforms-planovana-odstavka-vestniku

https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/odesilani-formularu-z-elektronickych-nastroju-od-unora-2024/