Rekonstrukce hradu Cornštejn

Roman Bielak
Roman Bielak 4.7.2022, 12:28
Hrad Cornštejn je ve správě Jihomoravského muzea ve Znojmě a v rámci naší spolupráce jsme byli součástí realizací projektů, jejichž cílem byla rekonstrukce nepřístupných částí.

Je nám ctí, že jsme v uplynulých letech mohli být, byť je malou měrou, nápomocni realizaci zajímavých projektů jejichž cílem bylo vytvořit pro návštěvníky vhodné podmínky a zpřístupnit jim nově zrekonstruované části Zříceniny hradu Cornštejn.

Díky mravenčí práci kolektivu Jihomoravského muzea ve Znojmě pod vedením paní ředitelky Vladimíry Durajkové a za finanční pomoci Jihomoravského kraje byl veřejnosti zpřístupněn nový palác a vyhlídka zbudovaná na jeho zastřešení, nabízející nádherné výhledy na Zříceninu i do okolní krajiny.

TENDERA partners, s.r.o. zajišťovala pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě administraci výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu jejichž předmětem byla sanace historické klenby polosuterénního sklepa v prostoru paláce, vybudování zastřešení pro zabránění nadměrného provlhání sanované konstrukce s odvodem srážkových vod mimo palác s pomocí žlabů a chrliče a vybudování nového přístupového 5-ti ramenného schodiště, pochozí vyhlídkové plošiny se zábradlím a ochranné mříže.