SFDI - Zvýšení bezpečnosti

Roman Bielak
Roman Bielak 9.5.2024, 10:39
Státní fond dopravní infrastruktury po schválení Výborem SFDI dne 26. 4. 2024 stanovil pravidla pro financování opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2025.

Účel poskytnutí příspěvku

a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (dále jen „Akce oblast I“)

  • podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo
  • podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

b) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy (dále jen „Akce oblast II“)

  • na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo
  • na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.


Žadatelé/příjemci


Obce


Výše příspěvku


Maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů Akce, minimálně 1 mil. Kč na Akci a maximálně 20 mil. Kč na Žadatele.


Příjem žádostí


Do 8. 7. 2024


Časová způsobilost výdajů


Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací Akce, které vznikly po 1. 5. 2024.


Zdroj: www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace