SFŽP - OP Spravedlivá transformace - Obnova území

Roman Bielak
Roman Bielak 2.10.2023, 16:49
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo balíček výzev zaměřených na financování projektů na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
Výzva č. OPST 39/2023 – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Karlovarský kraj
Výzva č. OPST 40/2023 – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj
Výzva č. OPST 41/2023 – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Moravskoslezský krajKarlovarský kraj

Výzva č. OPST 39/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


220.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1 - Kultura

 • Podaktivita 1.1 - Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 - Oprava a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasažené těžbou uhlí.
 • Podaktivita 1.3 - Výstavba a modernizace kulturních a komunitních center a domů.


Aktivita 2 – Sport a rekreace

 • Podaktivita 2.1 - Výstavba a modernizace multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště).
 • Podaktivita 2.2 - Výstavba a modernizace venkovních sportovišť.
 • Podaktivita 2.3 - Výstavba a modernizace návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.


Aktivita 3 - Brownfieldy

 • Podaktivita 3.1 - Regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem, např. školy, školská zařízení, střediska ekologické výchovy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb nebo budovy veřejné správy, veřejná prostranství, náměstí, parky apod.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


max. 90 % celkových způsobilých výdajů, min. 1 mil. Kč, max. 120 mil. Kč


Příjemci dotace


Upřesněno v kapitole D.14.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021-2027, např. obce, kraje, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, nadace, církve


Datum vyhlášení výzvy


27. 9. 2023


Příjem žádostí


od 11. 10. 2023 do 31. 12. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/39-vyzva/Ústecký kraj

Výzva č. OPST 40/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


330.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1 - Kultura

 • Podaktivita 1.1 - Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 - Oprava a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasažené těžbou uhlí.
 • Podaktivita 1.3 - Výstavba a modernizace kulturních a komunitních center a domů.


Aktivita 2 – Sport a rekreace

 • Podaktivita 2.1 - Výstavba a modernizace multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště).
 • Podaktivita 2.2 - Výstavba a modernizace venkovních sportovišť.
 • Podaktivita 2.3 - Výstavba a modernizace návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.


Aktivita 3 - Brownfieldy

 • Podaktivita 3.1 - Regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem, např. školy, školská zařízení, střediska ekologické výchovy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb nebo budovy veřejné správy, veřejná prostranství, náměstí, parky apod.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


max. 90 % celkových způsobilých výdajů, min. 1 mil. Kč, max. 120 mil. Kč


Příjemci dotace


Upřesněno v kapitole D.14.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021-2027, např. obce, kraje, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, nadace, církve


Datum vyhlášení výzvy


27. 9. 2023


Příjem žádostí


od 11. 10. 2023 do 31. 12. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/40-vyzva/Moravskoslezský kraj

Výzva č. OPST 41/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


400.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Aktivita 1 - Kultura

 • Podaktivita 1.1 - Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 - Oprava a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasažené těžbou uhlí.
 • Podaktivita 1.3 - Výstavba a modernizace kulturních a komunitních center a domů.


Aktivita 2 – Sport a rekreace

 • Podaktivita 2.1 - Výstavba a modernizace multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště).
 • Podaktivita 2.2 - Výstavba a modernizace venkovních sportovišť.
 • Podaktivita 2.3 - Výstavba a modernizace návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.


Aktivita 3 - Brownfieldy

 • Podaktivita 3.1 - Regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem, např. školy, školská zařízení, střediska ekologické výchovy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb nebo budovy veřejné správy, veřejná prostranství, náměstí, parky apod.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


max. 90 % celkových způsobilých výdajů, min. 1 mil. Kč, max. 120 mil. Kč


Příjemci dotace


Upřesněno v kapitole D.14.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021-2027, např. obce, kraje, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, nadace, církve


Datum vyhlášení výzvy


27. 9. 2023


Příjem žádostí


od 11. 10. 2023 do 31. 12. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2027


Zdroj: https://opst.cz/dotace/41-vyzva/