SFŽP - Výzva č. 1/2024 - Půjčka

Roman Bielak
Roman Bielak 15.5.2024, 10:58
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Výzva č. 1/2024 PU: Půjčka pro projekty zařazené do zásobníku projektů 42. 43. a 44. výzvy OPŽP 2021–2027


Alokace finančních prostředků na výzvu


2.000.000.000,- Kč


Oblast poskytnutí půjčky


Půjčka je poskytována na posílení vlastních zdrojů žadatelů projektu z dotačních výzev Národního programu životní prostředí 6/2024 a 7/2024. Žádost musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z těchto výzev včetně totožné výše CZV. Oba projekty musí mít totožného příjemce podpory. Jedná se pouze o projekty, které měly možnost žádat o 70 % dotace z prostředků OPŽP 2021-2027.


Oprávnění příjemci podpory


Obce do 2 tis. obyvatel, které mají schválenou dotaci ve výzvě 6/2024 nebo 7/2024.


Typ výzvy


Průběžná nesoutěžní


Výše podpory


Půjčka může být poskytnuta až do výše 20 % CZV.


Datum vyhlášení výzvy


15. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 15. 6. 2024 do 2. 9. 2024


Úročení půjčky


Po dobu realizace a financování projektu – 0 % p. a.

Od 1. 4. roku následujícího po roce ukončení čerpání půjčky – 1 % p. a.


Celková splatnost


Do 10 let


Zdroj: www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=299