Výhody prodeje obecních nemovitostí formou elektronické aukce

Roman Bielak
Roman Bielak 22.3.2022, 8:28
Prodej obecního majetku formou elektronické aukce je transparentnější, férovější, a navíc při něm utržíte více peněz.

Obce a města jsou při prodeji svého nemovitého majetku částečně svázány legislativou. Dle zákona o obcích musí svůj záměr o prodeji vyvěsit na úřední desce, a to nejméně 15 celých kalendářních dní před rozhodnutím, aby se mohli vyjádřit a předložit své nabídky všichni potenciální zájemci. Na druhou stranu ale tento zákon nestanovuje, jakým způsobem mají obce svůj majetek prodávat.

V praxi se proto při prodeji obecních nemovitostí nejčastěji využívá obálková metoda. Každý ze zájemců vloží svou nabídku do obálky a zastupitelstvo z doručených nabídek vybere vítěze. Tento způsob je však velmi netransparentní, ostatní zájemci nemohou reagovat na konkurenční nabídky a při samotném výběru může dojít k manipulaci ve prospěch některého ze zájemců.

Některé obce a města proto čím dál častěji řeší prodej či pronájem obecního majetku formou elektronické aukce, která je v porovnání s obálkovou metodou zcela transparentní a navíc automatizovaná.


Jak probíhá elektronická aukce?


Začátek je stejný jako u kteréhokoliv jiného způsobu prodeje – nejpozději 15 kalendářních dní před termínem elektronické aukce obec či město vyvěsí na úřední desce záměr prodeje a aukční vyhlášku, na které uvede termín aukce, vyvolávací cenu, výši minimálního příhozu a termín pro podání přihlášky.

Všichni zájemci, kteří se do elektronické aukce přihlásí, následně obdrží pokyny. Podmínkou účasti v aukci je například složení aukční jistoty, aby se do aukce hlásili skutečně jen seriózní zájemci.

V den aukce se pak na webovém portálu (například E-ZAK) automaticky spustí elektronická aukce a všichni zájemci se do ní mohou zapojit. Proces je zcela transparentní, ale zároveň bezpečný a anonymizovaný – každý vidí jen aktuálně nejvyšší nabídku a pořadí zájemců, nikoliv konkrétní jména. Není zde prostor pro manipulaci ani zvýhodňování kteréhokoliv ze zájemců. Aukci vždy vyhrává nejvyšší nabídka.

Po skončení provozovatel aukce předloží výsledky zastupitelstvu obce, které je musí schválit. Následně je třeba uhradit kupní cenu, uzavřít kupní smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.


V TENDEŘE se o vše postaráme za vás


Elektronické aukce při prodeji obecních nemovitostí jsou v České republice pořád ještě v začátcích, dosavadní výsledky nicméně naznačují, že často dojde k prodeji majetku za vyšší ceny než při obálkové metodě.

V TENDEŘE vám s přípravou i realizací elektronické aukce rádi pomůžeme. Máme k dispozici ověřený aukční portál a zkušenosti s desítkami prodejů. V poslední době jsme například zprostředkovali prodej obecních pozemků ve městě Kunštát na Blanensku – vše k maximální spokojenosti klienta. Podle vyjádření klienta to pro něj byla pozitivní zkušenost, protože jsme se postarali o vše: přípravu aukce, propagaci, uzavření kupních smluv i návštěvy katastrálního úřadu.

Jestliže ve své obci řešíte prodej nemovitostí, rádi vám s aukcí pomůžeme. Za minimum práce prodáte nemovitosti transparentním způsobem a za maximální cenu.