Unie administrátorů veřejných zakázek - UNIAVEZ

Unie administrátorů veřejných zakázek je zapsaným spolkem sdružující subjekty, které se zabývají administrací veřejných zakázek nebo jiným způsobem přispívají k rozvoji administrace veřejných zakázek. Unie si klade za cíl sdružovat společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a profesionalizovat zakázkové prostředí.


Asociace pro veřejné zakázky - AVZ

Asociace pro veřejné zakázky je zapsaným spolkem. AVZ byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května 2006. V roce 2020 získala AVZ pro svůj název slovní ochranné známky, a sice „Asociace pro veřejné zakázky“ i zkratku „AVZ“. Samozřejmostí je též ochrana zavedeného loga. AVZ představuje platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Za tímto účelem AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek, zájemce a uchazeče o veřejné zakázky a poradce v oblasti veřejných zakázek, příp. jiné subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám. V současné době má AVZ 82 členů.