Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi

Roman Bielak
R – Mosty, z. s. Integrovaný regionální operační program 2020 683. 000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka zařízení a vybavení Azylového domu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybavení Azylového domu na adrese Mladá Boleslav, ul. Nádražní č. p. 43.