Energetické úspory objektu ve společnosti K2 invest s.r.o. v Hradci Králové a v Chrudimi

Iveta Prášková
K2 invest s.r.o. OP PIK ÚSPORY ENERGIE 2021 10.381.092,- Kč bez DPH; 9.998.460,- Kč bez DPH
Předmětem těchto veřejný zakázek bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Předmětem těchto veřejných zakázek bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov, výměnu výplní otvorů a rekonstrukce osvětlení na snížení energetické náročnosti provozu objektů.