Realizace energetických úspor ve společnosti Integraf, s.r.o. – I.

Iveta Prášková
Integraf, s.r.o. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie 2020 106. 700. 000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky byla realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti Integraf, s.r.o. – dodávka nové technologie – tiskařské zařízení a dodávka a montáž LED svítidel vč. demontáže stávajících svítidel.