S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – kabelové vedení

Radek Hlaváček
S&M Develop s. r. o. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energií 2020 17. 100. 000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo vybudování podzemního kabelového vedení VN 22 kV pro připravovanou větrnou elektrárnu (VE) Žipotín.