Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

22/8
2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

Roman Bielak
Roman Bielak
15/8
2023

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2024.

Roman Bielak
Roman Bielak
15/8
2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 14. výzvu k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2024

Roman Bielak
Roman Bielak
14/8
2023

Ministerstvo kultury vyhlásilo Výzvu č. 0331/2023 k předkládání žádostí o poskytování dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Roman Bielak
Roman Bielak
4/8
2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027

Roman Bielak
Roman Bielak
19/7
2023

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo Výzvu č. 6/2023 Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Roman Bielak
Roman Bielak