Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

8/4
2024

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dne 2. 4. 2024 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Roman Bielak
Roman Bielak
5/4
2024

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dne 2. 4. 2024 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Roman Bielak
Roman Bielak
19/3
2024

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 výzvy č. 04/2024, 05/2024 a 06/2024 - Regiony 2024.

Roman Bielak
Roman Bielak
15/3
2024

Vzhledem k mimořádnému zájmu se podařilo Ministerstvu životního prostředí ČR vyjednat navýšení prostředků pro roky 2025 a 2026 o dalších 10 miliard korun.

Roman Bielak
Roman Bielak
12/3
2024

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno 600 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách.

Roman Bielak
Roman Bielak
19/2
2024

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu na přípravy projektů souladných s cíli EU.

Roman Bielak
Roman Bielak