Filtry kategorií
2022
Oblastní charita Polička
IROP

Předmětem těchto veřejných zakázek byly dodávky nových, nepoužitých a plně funkčních osobních automobilů.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 234. 500. 000,-Kč bez DPH

Výstavba kanalizace Těrlicko-Hradiště

2021
Obec Těrlicko
Národní program Životního prostředí

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo vybudování nové splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií v místní části Hradiště v obci Těrlicko a napojení přilehlých nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 31. 079. 200,- Kč bez DPH

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov

2021
Statutární město Havířov
Operační program Doprava

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka zařízení, včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem byla realizace projektu "Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov". Konkrétně se jednalo o: silniční řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení, systém pro měření intenzity dopravy, zpracování dat, sběr a zařazování dat, stavební práce, stavební m...

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 2. 100. 000,- Kč bez DPH

ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – stavební práce

2020
Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury v budově základní školy Olešnice.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 2. 000. 000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu

2020
Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana, výsadba doplňkové zeleně vč. rozvojové péče o zeleň na 3 roky.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 1. 600. 000,- Kč bez DPH

Pořízení nákladního automobilu s nástavbou na kontejnery

2020
Obec Dukovany

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového nákladního automobilu s nástavbou na kontejnery.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 4. 000. 000,- Kč bez DPH

Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství

2020
Obec Mladý Smolivec

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova místních komunikací včetně prostranství v obci Mladý Smolivec u budovy Obecního úřadu a budovy zdravotního střediska.

Roman Bielak
Roman Bielak