Linka na zpracování technologického odpadu ze skelných a karbonových vláken pro společnost KOBE-cz s.r.o.

Iveta Prášková
KOBE-cz s.r.o. OP PIK - Nízkouhlíkové energie 2021 161.878.500,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové linky na zpracování technologického dopadu ze skelných a karbonových vláken.

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové linky na zpracování technologického dopadu ze skelných a karbonových vláken. Součástí předmětu veřejné zakázky byla rovněž doprava na místo plnění, uvedení předmětu veřejné zakázky do plného provozu zahrnující jeho instalaci či montáž, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný či obvyklý účel.