Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol - service a.s.

Ivona Peštálová
Aerosol - service a.s. OP PIK POTENCÁL 2021 13.406.536 Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií, umožňujících výzkum a vývoj v oblasti polyuretanových pěn.

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií, umožňujících výzkum a vývoj v oblasti polyuretanových pěn za účelem rozšíření vybavení výzkumně-vývojového centra společnosti Aerosol-service a.s.

Jednalo se o:

 • 2 ks Klimatická komora
 • 1 ks Sušárna
 • 2 ks Pec
 • 1 ks Spektrální přístroj NIRS
 • 1 ks Hmotnostní spektrometr
 • 1 ks Plynový chromatograf
 • 1ks OCFM přístrojna měření parametrů vznikající jednokomponentní polyuretanové pěny
 • 1 ks Mikroskop
 • 4ks Plnička plynůaerosolových dóz
 • 1 ks Viskozimetr
 • 1 ks Refraktometr
 • 1 ks Trhačka
 • 1 ksAnalyzátor STA (TGA/DSC)