Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o. - II

Iveta Prášková
M-technologies s.r.o. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva V 2020 10. 100. 000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologických zařízení – CNC bruska, CNC měřící přístroj a orovnávací zařízení.