Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 3.627.900,- Kč bez DPH

Pořízení technologických zařízení a přístrojů

2022
ALUCAST, s.r.o.
OP PIK INOVACE

Dodávka nových výrobních technologií.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 22.000.000,- Kč bez DPH

Úspory energie v areálu společnosti KDYNIUM a.s.

2022
KDYNIUM a.s.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Realizace energeticky úsporných opatření v objektech společnosti KDYNIUM a.s.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 12.278.658,- Kč bez DPH

Modernizace Nemocnice Třinec - I. etapa

2022
Nemocnice Třinec
IROP

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nové zdravotnické techniky.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2022
Holoubek trade s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nových a nepoužitých technologií a zařízení.

Anna Divišová
Anna Divišová
Předpokládaná hodnota 20.331.648,- Kč bez DPH

Pořízení vstřikolisů

2022
Plastkon product s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové a funkční technologie.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 13.406.536 Kč bez DPH

Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol - service a.s.

2022
Aerosol - service a.s.
OP PIK POTENCÁL

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií, umožňujících výzkum a vývoj v oblasti polyuretanových pěn.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 98.000.000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce objektu A - technologie

2022
AGRIE Office s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb jejichž hlavní účelem byla dodávka a montáž spočívající v kompletní dodávce, instalaci a zprovoznění technologie budovy A

Anna Divišová
Anna Divišová
2022
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
IROP

Předmětem této veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb, jejož hlavní účel spočíval v zajištění technického dozoru stavebníka.

Roman Bielak
Roman Bielak
2022
KOBE-cz s.r.o.
OP PIK - Nízkouhlíkové energie

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové linky na zpracování technologického dopadu ze skelných a karbonových vláken.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
2022
Město Chodov
Národní programy

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 363. 868. 194,- Kč bez DPH

Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně

2021
Plzeňská Bio Odpadová a.s.
Operační program Životního prostředí

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování fermentační stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jako „BRO“) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jako „BRKO“) anaerobním způsobem (bez přístupu vzduchu) s produkcí bioplynu z biomasy. Součástí předmětu veřejné zaká...

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 7. 800. 000,- Kč bez DPH

Pořízení 3D technologií a SW pro společnost CHEMINVEST s.r.o.

2021
CHEMINVEST s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Technologie

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií a SW pro společnost zadavatele – konkrétně se jedná o upgrade stávajícího ERP systému Helios, 3D skener vč. SW, 3D tisk, upgrade stávajícího SW CAD, cloud a další IT vybavení.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček