TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Předpokládaná hodnota 4. 000. 000,- Kč bez DPH

Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství

Obec Mladý Smolivec

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova místních komunikací včetně prostranství v obci Mladý Smolivec u budovy Obecního úřadu a budovy zdravotního střediska.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020