Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

10/11
2022

Nejčastější porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v realizační fázi veřejných zakázek – změna závazku ze smlouvy

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
3/11
2022

Profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj sloužící k uveřejňování informací a dokumentů.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
26/10
2022

Energetická krize přináší pro veřejné zadavatele vekou výzvu. Zadavatel může postupovat několika možnými způsoby, které Zákon umožňuje.

Roman Bielak
Roman Bielak
20/10
2022

Stojíte před otázkou, zda vaše výběrové či zadávací řízení svěřit odborníkovi? Uvedené důvody vám jistě pomohou s rozhodováním.

Anna Holíková
Anna Holíková
13/10
2022

Připomínáme členům obecních rad a zastupitelstev povinnosti obcí jejích příspěvkových organizací uveřejňovat dokumenty na profilu zadavatele.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
7/10
2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvy ModF – RES+ č. 3/2022 a ModF – RES+ č. 4/2022 na předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek programu Modernizačního fondu.

Roman Bielak
Roman Bielak