TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Předpokládaná hodnota 683. 000,- Kč bez DPH

Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi

R – Mosty, z. s.
Integrovaný regionální operační program
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení Azylového domu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybavení Azylového domu na adrese Mladá Boleslav, ul. Nádražní č. p. 43.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 741. 000,- Kč bez DPH

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Los Capolitos, s.r.o.

Los Capolitos, s.r.o.
Operační program zaměstnanost, Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti Los Capolitos, s.r.o. – školení měkké dovednosti (soft skills).
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 3. 000. 000,- Kč bez DPH

Pořízení výrobní technologie pro firmu EURONA s.r.o.

EURONA s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie COVID 19
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – vyfukovacího stroje na výrobu obalů zdravotnických prostředků.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 2. 500. 000,- Kč bez DPH

Technologie chlazení mléka II

Kalenská zemědělská a.s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zařízení - chladícího tanku na mléko a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 545. 540,- EUR bez DPH

Pořízení horizontálního obráběcího centra s paletizací

ANTREG,a.s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, Výzva VII.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – dodávka horizontálního obráběcího centra s paletizací.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Východočeské plynárenské strojírny, a.s.,
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových inovativních výrobních a nevýrobních technologií, které představují digitalizaci výrobního procesu – cloudového úložiště, měřící sítě, PC sestavy, serveru, čteček čárových kódů, 3D tiskárny a stojanů na výdej paliva LPG.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020